Birgit Zarda Manfred Ludwig Stefan Winter Doris Ulrich-Best
Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
Peter Klingseisen Peter Zimmer Frank Strathmann Steffi Holzmüller
Platz 5 Platz 6 Platz 7 Platz 8
Steffen von der Heidt Simon Birbacher Britta Uhe Mathias Nippgen-van Dijk
Platz 9 Platz 10 Platz 11 Platz 12
Jürgen Klement Karin Hantusch Martin Schlicker Matthias Neibig
Platz 13 Platz 14 Platz 15 Platz 16
Dr. Alexia Schadow Alfons Deuser Ergys Metalija Petra Ludwig
Platz 17 Platz 18 Platz 19 Platz 20